• زمان
  • تأیید

جلسه با فائزه عسکری

مدت زمان:01:00 ساعت

خرداد 1403

شنبه یکشنبه دوشنبه سه‌شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1

تیر 1403

شنبه یکشنبه دوشنبه سه‌شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
31
30
29
28

تیر 1403

شنبه یکشنبه دوشنبه سه‌شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
31
30
29
28

مرداد 1403

شنبه یکشنبه دوشنبه سه‌شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
31

شهریور 1403

شنبه یکشنبه دوشنبه سه‌شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
31
30
29
28
27

مهر 1403

شنبه یکشنبه دوشنبه سه‌شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
30
29
28

آبان 1403

شنبه یکشنبه دوشنبه سه‌شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
30

آذر 1403

شنبه یکشنبه دوشنبه سه‌شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
30
29
28
27
26
25

دی 1403

شنبه یکشنبه دوشنبه سه‌شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
30
29
28
27

بهمن 1403

شنبه یکشنبه دوشنبه سه‌شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
30
29

اسفند 1403

شنبه یکشنبه دوشنبه سه‌شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
زمان نمایش داده شده در Asia/Tehran منطقه زمانی

نیاز به کمک و راهنمایی دارید؟

 مشاوران ما در کنار شما هستند


یکی از رسالت های مهم ما در حوزه اجرای CRM در سازمان ها و کسب و کارها کمک به تحلیل فرآیندها و استقرار صحیح CRM در آنجاست. از این رو بر خود واجب می دانیم تا همواره علاوه بر ارائه امکانات و زیرساخت های بروز به عنوان مشاور در کنار همکاران و مشتریانمان باشیم. اگر مایل هستید تا به عنوان یکی از نمایندگان ما به ارائه خدمات بپردازید و نیاز به دریافت اطلاعات بیشتر و راهنمایی دارید می توانید به صورت آنلاین اقدام به درخواست جلسه کنید و منتظر باشید تا در تاریخ و ساعت مورد نظر با شماد ارتباط گرفته شود.