راهکار فیلترگاه شما نیاز دارید تا از بین انبوهی از رکوردها به موارد خاصی دسترسی پیدا کنید. اما صرف جستجوی یک کلمه کلیدی کافی نیست.

در این بخش شما می توانید از راهکار فیلتر چیتاک استفاده کنید.نتایج استفاده از راهکار فیلتر

راهکار فیلتر در نوار مدیریت برنامه های چیتاک برای جستجو و تحلیل داده‌ها استفاده می‌شود.

با استفاده از راهکار فیلتر، می‌توانید داده‌های مورد نیاز خود را با توجه به شرایط و معیارهای مختلف فیلتر کنید. 


راهکار استفاده از crm                                     به عنوان مثال، می‌توانید فاکتورهای فروش را بر اساس تاریخ، مشتری، محصول یا هر پارامتر دیگری که در داده‌ها وجود دارد، فیلتر و دسته بندی کنید.