فیلترگاه شما نیاز دارید تا از بین انبوهی از رکوردها به موارد خاصی دسترسی پیدا کنید. اما صرف جستجوی یک کلمه کلیدی کافی نیست.

در این بخش شما می توانید از قابلیت فیلتر چیتاک استفاده کنید.بخش فیلتر در نوار مدیریت برنامه های چیتاک برای جستجو و تحلیل داده‌ها استفاده می‌شود.

با استفاده از قابلیت فیلتر، می‌توانید داده‌های مورد نیاز خود را با توجه به شرایط و معیارهای مختلف فیلتر کنید. 


                                     به عنوان مثال، می‌توانید فاکتورهای فروش را بر اساس تاریخ، مشتری، محصول یا هر پارامتر دیگری که در داده‌ها وجود دارد، فیلتر کنید.