آموزش گروه بندیگاه شما نیاز دارید تا به اطلاعات به صورت دسته بندی شده بر اساس شاخص های خاص دست یابید،

در این بخش شما می توانید از قابلیت دسته بندی چیتاک استفاده کنید. در ادامه به آموزش این بخش می پردازیم.

آموزش دسته بندی در نرم افزار چیتاک

بخش گروه بندی بر مبنای در نوار مدیریت برنامه های چیتاک برای جستجو و تحلیل داده‌ها استفاده می‌شود.


آموزش نرم افزار سی آر ام چیتاک

گروه بندی برمبنای برای تحلیل داده‌ها به صورت گروه‌بندی شده استفاده می‌شود. با استفاده از این بخش، می‌توانید داده‌های خود را بر اساس یک یا چند پارامتر گروه‌بندی کنید و سپس با استفاده از توابع خلاصه‌سازی مختلف، اطلاعات را به صورت خلاصه نمایش دهد. 

به عنوان مثال، می‌توانید فاکتورهای فروش را بر اساس مشتریان، محصولات یا تاریخ گروه‌بندی کنید و اطلاعات خلاصه‌ای درباره فروش هر گروه را مشاهده کنید.