برچسب های مخاطبانحین ساخت مخاطبان و پس از آن برای فیلتر و گروه بندی جهت دسترسی آسان، ما نیازمند یکسری ویژگی های تعیین شده هستیم از جمله برچسب ها که برای ایجاد، ویرایش یا حذف آن ها از طریق بخش پیکربندی اقدام می کنیم.


مخاطبان بر اساس نوع کار،‌ ویژگی و توانایی ها می توانند با گروه بندی های متفاوتی تقسیم شوند. این تعیین گروه از طریق برچسب زدن صورت میگیرد. تصویر زیر مجموعه برچسب های تعریف شده در سیستم را نشان می دهد.

برچسب گذاری مخاطبان

ساخت برچسب جدید

درصورت تمایل به ساخت برچسب جدید گزینه ایجاد را انتخاب کنید و اصلاح برچسب ساخته شده پس از کلیک بر روی برچسب و باز شدن صفحه تعریف برچسب، گزینه ویرایش را بزنید.

برچسب مخاطبین در نرم افزار سی آر ام

شما همچنین می توانید رنگ یا وضعیت فعال و قابل نمایش بودن یا نبودن برچسب را از این طریق مشخص کنید.