پایگاه دانش (راهنما)

ایجاد سرنخجهت ثبت سرنخ جدید می توانید به دو طریق اقدام نمایید.

  • انتخاب گزینه ایجاد.
  • انتخاب گزینه + در هر ستونی که قصد ثبت سرنخی برای آن را دارید.سپس اطلاعات مربوط به سرنخ را مطابق فیلدهای موجود پر کنید و در نهایت ذخیره نمایید.


شما همچنین می توانید برای تکمیل اطلاعات هر سرنخ هنگام ایجاد گزینه ویرایش را بزنید یا پس از زدن گزینه افزودن و ثبت آن اقدام به ویرایش سرنخ نمایید.

با ویرایش سرنخ ها برای تکمیل اطلاعات بیشتر شما به صفحه زیر هدایت می شوید.


در صفحه جدید فرمی ارائه می‌شود که شامل فیلدهای متنوعی است برای دریافت اطلاعات.

یکی از این فلیدها شامل احتمال می‌شود که احتمال میزان موفقیت و برد این سرنخ را محاصبه می کند؛ حال لازم به ذکر است هرچه اطلاعات ثبت شده بیشتر باشد سیستم با دقت بیشتری می‌تواند احتمال واقعی تری را تخمین بزند.شما می‌توانید فیلد هایی چون نام و شماره تلفن و … را بصورت دستی تکمیل نمایید.پس از آن چند فیلد وجود دارد که تنها از بین گزینه های موجود گروه بندی مورد نظر را برای آن‌ها انتخاب می‌کنید یا با تایپ دستی گروه بندی جدیدی را ایجاد می کنید.

  • در فیلد صنعت شما تعیین می‌کنید سرنخ ساخته شده متعلق به چه حوزه کاری از جمله تولید، آموزش، اداری یا … است.
  • در فیلد منبع تعیین می‌کنید منشاء ایجاد این سرنخ از چه طریق بوده است؛ تماس، لینکدین، خبرنامه یا … .
  • در فیلد فروشنده فردی که موظف به پیگیری این سرنخ است را تعیین می‌کنید. (درصورت ایجاد سرنخ بصورت دستی، سیستم پیش‌فرض فرد ایجاد کننده را به عنوان فروشنده ثبت می‌کند.)
  • در فیلد تیم فروش می‌توانید تیم و گروه مرتبط به این سرنخ را تعیین نمایید.مازاد بر این موارد شما می‌توانید با انتخاب یک تاریخ در فیلد تقویم تاریخ بستن احتمالی، زمان به نتیجه رسیدن این سرنخ را تخمین بزنید. همچنین با انتخاب تعداد ستاره مورد نظر در فیلد اولویت، میزان اهمیت سرنخ را تعیین کنید.

در نهایت با انتخاب بین برچسب‌های از پیش تعیین شده یا ساخت برچسب جدید با تایپ دستی آن در فیلد مورد نظر می‌توانید به گروه بندی سرنخ بر اساس برچسب‌ها کمک کنید.


تکمیل تمام این اطلاعات در نهایت به شما کمک می‌کند تا بعداً از طریق قابلیت‌های فیلترینگ یا گروه بندی راحت‌تر بر اساس ویژگی‌های متفاوت به سرنخ ها دستریس پیدا کنید و آن‌ها را گروه بندی کنید.


پس از تکمیل اطلاعات در پایین صفحه دو گزینه برای ثبت جزئیات بیشتر در دسترس است.

شما می‌توانید در بخش توضیحات درون سازمانی هر توضیحی که برای این سرنخ مد نظرتان بود ثبت نمایید.


همچنین پس از آن می‌توانید در بخش اطلاعات بیشتر با وجود فیلدهای بیشتر برای اطلاعات مربوط به کسب و کار مورد نظر، اطلاعات بیشتری را ثبت کنید.


در نهایت پس از تکمیل اطلاعات گزینه ذخیره در بالا سمت صفحه را انتخاب کنید تا اطلاعات ثبت شده جدید، ذخیره شوند.