پایگاه دانش (راهنما)

میانبرهای کلید فروش و سرنخ هادر نوار اصلی نرم‌افزار معاملات کلیدهایی وجود دارد که هر یک امکان دسترسی به امکانات و بخش‌های مختلفی از این نرم‌افزار را مهیا می‌سازد.

در این بخش ما به کلیدهای میانبر بخش فروش می‌پردازیم.قیف فروش من


با انتخاب این دکمه تمام سرنخ های موجود فیلتر شده به سرنخ هایی که برای حساب کاربری شما ایجاد شده است.فعالیت‌های من


با انتخاب این دکمه لیستی از فرصت های فروش که در آن یک فعالیت برای حساب کاربری شما تنظیم شده باشد ارائه می‌شود تا بصورت راحت‌تر به تمام فعالیت‌ها دسترسی داشته باشید.پیش فاکتورهای من


با انتخاب این دکمه تمام پیش فاکتور های موجود فیلتر شده به پیش فاکتور هایی که توسط حساب کاربری شما ایجاد شده است.تیم های فروش


تیم های متفاوتی برای رسیدگی به مراحل متفاوت از ایجاد سرنخ تا تبدیل شدن به فرصت فروش به یک پیش فاکتور و قطعی شدن فروش، وجود دارد. تیم های متفاوتی می‌توانند ایجاد شده باشند برای رسیدگی به بخش‌های متفاوت که با انتخاب این دکمه شما می‌توانید به دسته بندی تیم ها و رکوردهای در دست بررسی آن‌ها به تفکیک، دسترسی پیدا کنید.مشتریان


با انتخاب این گزینه به مجموعه‌ای از اطلاعات مخاطبین (شخص و کسب و کارها) که در سرنخ ها و فرصت و پیش فاکتورهای ثبت شده دخیل بودند، به شما نمایش داده می شود.سرنخ ها


در نهایت با انتخاب دکمه سرنخ ها شما به لیستی از مجموعه تمام سرنخ ها دسترسی پیدا میکنید.

این لیست مجموعه همان سرنخ هایی است که در صفحه اول معاملات در قیف فروش به شما نمایش داده می شود.