رتبه ها

آموزش خود را حفظ کنید در همیار هوشمند چابک. با فعالیت در انجمن یا پلتفرم آموزش الکترونیکی می‌توانید امتیازاتی دریافت کنید و به رتبه‌های جدیدی برسید

چگونه مدال کسب کنم؟

وقتی یک دوره را تمام می کنید یا به نقاط عطف می رسید، مدال‌هایی به شما تعلق می گیرد.

چگونه امتیاز بیشتری کسب کنم؟

شما می توانید با پاسخ دادن به آزمون های پایانی هر دوره امتیاز بیشتری کسب کنید. همچنین می توانید در انجمن امتیازاتی کسب کنید.

رتبه ها
 • رتبه مدال
  استاد
  10,000 امتیازs
 • رتبه مدال
  کارشناس ارشد
  2,000 امتیازs
 • رتبه مدال
  کارشناس
  500 امتیازs
 • رتبه مدال
  دانشجو
  100 امتیازs
 • رتبه مدال
  تازه کار
  1 امتیازs

مدال ها

علاوه بر اینکه با پرسش و پاسخ به دیگران معرفی می شوید، شما نشان هایی را به دلیل کمک ویژه دریافت می کنید.
نشان ها در صفحه پروفایل و پست های شما ظاهر می شود.

شروع کنید
شروع کنید

در پلتفرم ثبت نام کنید

1 کاربر دریافت کرده‌اند
خودت را بشناس
خودت را بشناس

پروفایل خود را کامل کنید

1 کاربر دریافت کرده‌اند
قهرمان اجتماع
قهرمان اجتماع

رسیدن به 2000 امتیاز

1 کاربر دریافت کرده‌اند
کاربر حرفه ای
کاربر حرفه ای

کامل کردن یک دوره

0 کاربر دریافت کرده‌اند
دانش تایید شده
دانش تایید شده

گواهینامه دریافت کن

0 کاربر دریافت کرده‌اند