آموزش سی آر ام چیتاک در بخش بازرگانی

آموزش سی آر ام چیتاک در بخش بازرگانی

در این دوره خواهید دید کاربرد نرم افزار CRM چیتاک برای کسب و کارهای مختلف از قبیل بازرگانی، خدماتی، رستوران، پروژه و غیره چگونه است.

مسئول محمد یزدان پناه
اخرین بروزرسانی 1402/07/17
زمان اتمام 29 دقیقه
اعضا 1