دسته بندی ها
اشتراک CRM ابری یکساله - برنزی (5 کاربره)
69,000,000 ریال 69,000,000 ریال 69000000.0 IRR
اشتراک CRM ابری یکساله - نقره ای (5 کاربره)
119,000,000 ریال 119,000,000 ریال 119000000.0 IRR
اشتراک CRM ابری یکساله - طلایی (5 کاربره)
299,000,000 ریال 299,000,000 ریال 299000000.0 IRR
اشتراک CRM ابری یکساله - الماس (5 کاربره)
499,000,000 ریال 499,000,000 ریال 499000000.0 IRR
اشتراک 1 ساله - مرکز تماس (VoIP) ابری
49,000,000 ریال 49,000,000 ریال 49000000.0 IRR
اصول مدیریت تجربه مشتری (CEM)
1,240,000 ریال 1,240,000 ریال 1240000.0 IRR
کتاب مدیریت ارتباط با مشتریان
2,500,000 ریال 2,500,000 ریال 2500000.0 IRR
راهنمای مدیریت ارتباط با مشتری
970,000 ریال 970,000 ریال 970000.0 IRR
کتاب مشتری مداری تمرکز بر مشتریان
100,000 ریال 100,000 ریال 100000.0 IRR